ESF-project m.b.t. duurzaam loopbaanbeleid

 
Woonzorggroep GVO wil een HR-beleid ontwikkelen dat bijdraagt aan de missie en organisatiedoelstellingen. Verder moet dit HR-beleid inzetten op de talenten van alle medewerkers. Hiervoor focussen we op leiderschap, het professionaliseren van de HR-processen en tot slot op communicatie. Gedurende het hele project wordt er gewaakt over de kwaliteit van deze acties, gezien dit een fundament is waarop we steeds willen verder bouwen.
 
Een gewenst resultaat is het professionaliseren van de HR-processen in het kader van duurzaam loopbaanbeleid, zoals een strategisch competentie- en loopbaanbeleid, een strategisch VTO-beleid en een feedbackbeleid.
Een volgend gewenst resultaat is dienend leiderschap waarbij een gedeelde visie op leiderschap een centraal element vormt. 
Tot slot willen we een strategisch communicatieplan opstellen.
 
Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds, ESF.
 
 
 

ESF-project m.b.t. opleidingen in bedrijven

 
Woonzorggroep GVO wenst met dit project in te zetten op het versterken van de competenties van medewerkers. Opleidingen focussen op welzijn, communicatie, digitale vaardigheden en leiderschap.
 
1. Omgaan met agressie (focus ‘sociale vaardigheden’)
2. Omgaan met psychisch kwetsbare ouderen
3. Werken met mobile device
4. Beschermen van digitale data
5. Officetraining Outlook
6. Sociale media
7. Zorgethiek: hoe omgaan met moeilijke vragen
8. Leiderschap
9. Employee Self Service
10. Leren plannen met digitale tool SAGA
11. Introductie tot financiële aspecten van een opname
12. Omgaan met morele stress
13. Nederlands op de werkvloer
 
Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds, ESF.