Historiek

 

Woonzorggroep GVO werd in december 1994 opgericht door de Congregatie Zusters van het Geloof (Tielt).

Initieel was het de bedoeling binnen de congregatie een samenwerkingsverband tot stand te brengen, tussen alle aanwezige woonzorgcentra. De bedoeling van deze koepel was vooral de diverse ouderenzorgvoorzieningen de nodige ondersteuning en expertise te bieden. Als doelstelling werd toen geformuleerd: een congregationele samenwerking, coördinatie en beleidsondersteuning.

Woonzorggroep GVO kenmerkt zich als een waardegerichte onderneming. Verbondenheid, respect voor de persoon, wederkerigheid en gastvrijheid zijn waarden die verweven zijn met de traditie binnen deze congregatie.

De zorg verleend binnen Woonzorggroep GVO neemt als uitgangspunt de zorgethische benadering. In dat kader is GVO ook stuwende partner van sTimul vzw, zorg-ethisch lab te Moorsele.

Reeds vanaf die start werd geopteerd voor het principe van verscheidenheid in verbondenheid.

Er volgde geen fusiemodel, de diverse leden van de groep blijven autonome rechtspersonen.

De samenwerking wordt gekenmerkt door drie principes:

  • subsidiariteit: er wordt decentraal gewerkt tenzij de werking gebaat is met een centraal aangestuurd proces.
  • samenhang: de ledenorganisaties zijn geen eilanden op zich. Richtinggevende processen moeten door alle leden gesteund en gevolgd worden.
  • solidariteit: het geheel is groter dan de delen. Een solidariteitsfonds is de vrij concrete vertaling van dit principe.