gedicht

Woonzorggroep GVO kenmerkt zich door een traditie van gastvrijheid. Wie gast is, wordt omgeven met de beste zorgen, krijgt warmte en aandacht, voelt zich opgenomen in het gebeuren.
Precies op die manier wil Woonzorggroep GVO voor haar bewoners een omgeving zijn: een woonplaats omgeven met de beste zorgen, waar ieders leven aanspraak mag maken op de maximale kwaliteit, waar deskundigheid van zorg vertaald wordt in aandacht, respect en contact, waar ruimte is voor de individuele wensen en talenten.

Gastvrij omgeven is dan ook meer dan een baseline. Het is het fundament van onze missie en visie, en is geworteld in de diepe overtuiging dat oud niet 'out' betekent.

Ouderen kunnen binnen de 9 GVO-woonzorgcentra, verspreid binnen West-Vlaanderen, genieten en be-leven. De medewerkers dragen hun bewoners op handen en zij worden tegelijk op handen gedragen door  GVO vzw die als ondersteunende koepel de nodige expertise biedt.

Autonomie in verbondenheid, zo klinkt het. Woonzorggroep GVO is present in het Vlaamse zorglandschap: een dynamische leef- en werkruimte waarbij zorgethiek in praktijk gestalte krijgt. Geen wonder dat de Woonzorggroep GVO ook stimulerende partner is voor het zorg-ethisch lab sTimul.

Waarin wij geloven

Gastvrijheid en kwaliteit zijn sleutelbegrippen. Woonzorggroep GVO wil een qualityprovider zijn: het belangrijkste criterium voor groei is de toename aan zorgkwaliteit. Daarom moet steeds opnieuw werk gemaakt worden van een cultuur van zorgzaamheid, waarbij zorgethische bekwaamheid vakkundig wordt begeleid.

Waarom bij ons werken?

Woonzorggroep GVO wil graag werkomgeving zijn voor gedreven en bedreven personeel. Deskundigheid is noodzakelijk, maar in contact van mens tot mens wordt meer gevraagd. Het gaat ook om aanwezigheid, inspiratie, engagement.
Elk GVO-woonzorgcentrum maakt werk van haar werknemers: empowerment is een constante dankzij continue vorming, denksessies, overleg, evaluaties en perspectieven van vernieuwing.
Interesse?
Bekijk dan onze vacatures. Onze personeelsdienst en plaatselijke verantwoordelijken geven je graag informatie

Waar vind je ons?

Woonzorggroep GVO geeft om senioren en biedt meer dan één woonomgeving aan. Binnen West-Vlaanderen zijn er niet minder dan 9 woonzorgcentra die aansluiten bij de GVO-filosofie en gebruik maken van de GVO-expertise.
Op die manier is er altijd wel GVO in jouw buurt…