Medewerkers 

Dat er nood is aan zorgend personeel, is bijna een open deur intrappen.

Dat deze nood zich vrij concreet vertaald in een aantal vacatures, ook binnen onze groep, zal dus geen verwondering wekken.

Dat Woonzorggroep GVO kan bogen op een aantal troeven waardoor werken binnen GVO best het overwegen waard is, kan dan weer nieuwsgierigheid wekken.

Precies op die nieuwsgierigheid rekenen we. Zoals je kan lezen in onze mission statement, is kwaliteit van zorg prioritair. Gastvrij omgeven, betekent meer dan het technisch verlenen van deskundige zorg. Natuurlijk is dit een vereiste, maar zorgen is meer dan technische zorg. Woonzorggroep GVO wil ouderen omgeven en – zoveel mogelijk op maat – kansen geven tot leven en be-leven.

Daarom biedt Woonzorggroep GVO haar medewerkers heel wat vormingskansen, wat evengoed een kans op inspiratie en persoonlijke groei kan betekenen. Daarnaast worden jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd, soms met de insteek teamvorming, soms cultureel, soms just for fun.

In samenwerking met het zorg-ethisch lab sTimul te Moorsele, bieden we ons verzorgend personeel ook kansen om via een simulatie te komen tot reflectie, tot nadenken over de dagdagelijkse praktijk van de job. Want goed zorg verlenen, gaat niet alleen om de vraag ‘Doe ik het goed?’ maar ook ‘Doe ik het goede?’.

De diverse locaties van de 9 WZC’s tenslotte maken dat je altijd een GVO dicht in jouw buurt vindt. En ook dat kan tellen in het tijdsmanagement…