Innovatie en ontwikkeling


Innovatie en ontwikkeling faciliteert onze gastvrije zorg. We hebben er als Woonzorggroep dan ook een duidelijke visie op ontwikkeld.

Innovatie is voor Woonzorggroep GVO meer dan technologie en speelt zich af op meerdere terreinen. Technologische innovatie is er een van. Maar we zetten evengoed in op sociale innovatie, zorgethiek en zingeving, …

Iedere voorziening van Woonzorggroep GVO heeft een coördinator Innovatie en Ontwikkeling. Wat is zijn/haar takenpakket?

  • Ervoor zorgen dat innovatie en ontwikkeling gedragen wordt door de organisatie
  • Erover waken dat opportuniteiten opgepikt worden
  • Medewerkers ondersteunen in het implementeren van nieuwe innovaties

De coördinatoren Innovatie en Ontwikkeling zijn een essentiële schakel, maar hun rol gaat hand in hand met die van onze coördinatoren Zorgethiek en Zingeving, woonzorg, de directeur, onze multidisciplinaire teams en individuele medewerkers en vrijwilligers.

De afgelopen jaren lag de focus vooral op innovatie in de zorgpraktijk.

  • Implementatie van mobiele werkposten
  • Rol van Mensa in het maaltijdgebeuren
  • Tobit-centrum voor levensvragen