Ethiek en zingeving


Woonzorggroep GVO zet al jaren expliciet in op zorgethiek en ontwikkelde een zorgethisch beleid. Het fungeert als hoeksteen van onze zorg, ook in een ethische context: levenseinde, intimiteit en seksualiteit, maaltijdzorg, morele stress, …

In onze samenleving is er een groeiende vraag naar ondersteuning bij ethische vraagstukken. Ook in de gezondheids- en welzijnssector en meer specifiek binnen ouderenzorg. In onze voorzieningen vervullen coördinatoren Zorgethiek en Zingeving een belangrijke rol. Samen met hun collega-coördinatoren Woonzorg, Innovatie en Ontwikkeling en de algemeen directeur vormen ze het coördinatorenteam van iedere voorziening.

Wat doen onze coördinatoren Zorgethiek en Zingeving?

  • Het vormgeven van de zorgethische houding in hun voorziening
  • Functioneren als zorgethisch coach functioneren
  • Groeitrajecten opzetten
  • Bewerkstelligen van een zorgethische attitude en bekwaamheid bij de medewerkers

 

Deze faciliterende en inspirerende rol vind je ook terug op overkoepelend niveau van de Woonzorggroep GVO. Wij leveren een bijdrage door zingevingsvragen te (h)erkennen, onze medewerkers hiermee leren om te gaan en zingeving te organiseren.

Het zorgethisch beleid binnen Woonzorggroep GVO wordt ook aangepast aan maatschappelijke en juridische veranderingen. Zo bouwen we bruggen tussen zorgethiek, zingeving en zorgpraktijk.