Eén groep met tien unieke karakters


In de loop der jaren hebben een aantal woonzorgcentra in de provincie West-Vlaanderen zich verenigd in Woonzorggroep GVO.

De lokale woonzorgcentra hebben een autonome werking en een eigen karakter maar vinden elkaar in de gemeenschappelijke zorgvisie. Zorgethiek en zorgkwaliteit staan hierin hoog op de waardenladder van Woonzorggroep GVO.

We delen ook kennis en expertise op het vlak van bouw en infrastructuur, human resources, ICT, communicatie en financieel management. Al deze domeinen worden behartigd vanuit het hoofdkantoor dat in Kortrijk gehuisvest is.

Omdat zorg geen zorg hoeft te zijn.

Dat is het uitgangspunt in elk van onze voorzieningen. Op elke zorgvraag van ouderen en/of mantelzorgers proberen wij het meest gepaste antwoord te vinden. We doen dit binnen ons eigen aanbod in het woonzorgcentrum met de nadruk op wonen en leven, alsook in samenwerking met professionele zorgpartners in de verschillende regio’s.

Om de zorg en dienstverlening in onze centra ook in de toekomst op een deskundige en kwaliteitsvolle manier te garanderen, hebben we mensen nodig. Daarom wil Woonzorggroep GVO een aantrekkelijke werkgever zijn voor zijn medewerkers en ook nieuwe gemotiveerde ploegmaten aantrekken die als één team achter hun kopmannen en -vrouwen staan.

Voorts heeft Woonzorggroep GVO de ambitie om een hefboom te zijn voor elke individuele voorziening. Door processen gelijk te schakelen en kosten te delen, door extra ondersteuning te bieden waar mogelijk en lerende gemeenschappen te organiseren voor medewerkers uit de huizen, willen we het voordeel van de groep maximaal benutten.

Op die manier maken we ons ultieme doel waar. Van onze woonzorgcentra een warme thuis maken, of je er nu werkt of woont.