Visie


Onze woonzorggroep biedt een antwoord op jouw woon-, leef- en zorgvragen. Wij streven naar de best mogelijke oplossing voor elke situatie en spelen proactief in op veranderende behoeften.

Wij begeleiden jou en jouw omgeving in een zorgtraject. Ultieme doel? Een gastvrij aanbod formuleren met de focus op waardigheid en levenskwaliteit.

Samenwerking staat centraal in onze aanpak. Lokaal en regionaal. Op die manier positioneren we ons als een dynamische speler in West- Vlaanderen. Maar dankzij de uitbouw van een integraal aanbod en onze expertise vervullen we in heel Vlaanderen onze rol binnen de ouderenzorg.

De inspiratie komt van onze cliënten, familie, mantelzorgers en buurtbewoners. Maar ook van medewerkers en vrijwilligers, want ook voor hen formuleren wij als werkgever een gastvrij, passend en persoonlijk aanbod. Kernopdrachten? Motivatie, verbetering en uitstraling.

  • Gecoördineerde aanpak
  • Integraal aanbod
  • 1 aanspreekpunt