155 bewoners en 145 medewerkers nemen nieuw woonzorgcentrum in Meulebeke vanaf november in gebruik

Het nieuwe woonzorgcentrum voor 155 bewoners en 145 medewerkers gelegen in de Karel van Manderstraat zal vanaf november 2019 in gebruik genomen worden. Het gebouwencomplex, waar een investering van meer dan € 21 miljoen mee gepaard ging, bestaat uit twee woonhuizen – het Oosterhuis en het Westerhuis – waarbij elk woonhuis uit verschillende woonwijken bestaat waar 10 tot 15 bewoners samen leven volgens het principe van kleinschalig wonen. In totaal zijn er 150 plaatsen waarvan 5 zorgverblijven voor echtparen met een zorgbehoevende partner. Dat laatste is een nieuwe dienstverlening in de regio en speelt in op een concrete behoefte die bij heel wat echtparen leeft.


De Zonnewende, de nieuwe naam voor het woonzorgcentrum met een uitgebreid zorgaanbod

Om de meest adequate en gespecialiseerde zorg in de beste omstandigheden te kunnen bieden, fuseren Sint Vincentius en Ter Deeve tot 1 nieuwe vzw ‘De Zonnewende’. ‘De Zonnewende’, de nieuwe naam voor het woonzorgcentrum, is een publiek-private samenwerking tussen Sint Vincentius vzw dat deel uitmaakt van Woonzorggroep GVO en Ter Deeve, het woonzorgcentrum van het OCMW in Meulebeke.

Door deze samenwerking kan er gezorgd worden voor een uitgebreid dienstenaanbod op maat van de behoeften van haar inwoners. Zo beschikt het nieuwe woonzorgcentrum, naast de residentiële zorgmogelijkheden en de 5 zorgverblijven, ook over een dagverzorgingscentrum én een centrum voor kortverblijf. Daarnaast worden ook diensten aangeboden zoals: gratis advies en ondersteuning bij het Infopunt Dementie, maaltijdzorg, zorgcoaching en een bewegingsprogramma ‘ReActivatie’ voor 55-plussers uit Meulebeke.

 

Architectuur zorgt voor rust en stimuleert ontmoeting met inwoners van Meulebeke

De architectuur is volledig doordrongen van het concept ‘healing environment’. Hierbij bevordert een positieve, rustgevende zorgomgeving het welzijn van de bewoners én medewerkers (bijv. door de aanwezigheid van natuurelementen in het interieur; het gebruik van zachte, oriënterende kleuren; dimbaar licht in elke kamer en mogelijkheid tot het individueel bedienen van de zonnewering; …).

Daarnaast creëert verregaand gebruik van domotica voor alle bewoners, en in het bijzonder ouderen met dementie, een open en veilige woonomgeving en werden in elke kleinschalige wooneenheid binnentuinen en terrassen voorzien.

Aan de hand van een uitgekiende aanleg van de omgeving rond het gebouw (bv. wandelpad met picknicktafels die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, pentanque-banen, dierenpark, aanleg van warme tuinen, …) wil ‘De Zonnewende’ ook de ontmoeting tussen bewoners van het woonzorgcentrum en de inwoners van Meulebeke stimuleren.

De heer Bernard Bruggeman gedelegeerd bestuurder van Woonzorggroep GVO: “Dankzij het bundelen van de krachten van beide woonzorgcentra tot 1 nieuwe zorgpartner, kunnen we een breed scala aan diensten aan de inwoners van Meulebeke aanbieden. Zorg op maat wordt hierdoor mogelijk waardoor we nog beter inspelen op de zorgnoden van elke oudere.”

“De vraag naar kwaliteitsvolle residentiële ouderenzorg zal de komende jaren in de regio Meulebeke sterk toenemen”, aldus de heer Dirk Verwilst, burgemeester van Meulebeke. “In de periode tot 2025 is er een verhoging van het aantal 60-plussers met 24% en van het aantal 80-plussers met 20%. Met dit nieuwe woonzorgcentrum kunnen we voor diverse zorgnoden, zowel in de thuisomgeving als in het woonzorgcentrum zelf, een passende oplossing aanbieden.”