Amphora Wingene behaalt het Prezo Woonzorg kwaliteitscertificaat!

Feest in Amphora Wingene want gisteren ontving het woonzorgcentrum het Prezo Woonzorg certificaat. Drie onafhankelijke auditeurs kwamen een ganse dag ter plaatse om de theorie van dit hoogstaand kwaliteitssysteem aan de praktijk te toetsen. Zij kregen toelichting over procedures en projecten en gingen uitgebreid in gesprek met medewerkers, bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers… om hun bevindingen over alle aspecten van de zorg te beluisteren. Het rapport was positief over de ganse lijn en leverde Amphora het Prezo-keurmerk op. Een dikke pluim en fantastische erkenning voor alle medewerkers die dag in dag uit het beste van zichzelf geven om van Amphora een ware thuis te maken!


Marijke Gijsemans, coördinator innovatie en ontwikkeling: “We zijn eigenlijk al 8 jaar geleden gestart met het Prezo-kwaliteitssysteem. De eerste 2 jaren als pilootproject in samenwerking met Zorgnet-Icuro en daarna hebben we zelf de tool aangeschaft en zijn we ermee aan de slag gegaan. Dat was een heuse uitdaging. We waren toen nog niet zo vertrouwd met het systeem van zelfevaluatie en bevragingen en het was zoeken hoe we bepaalde verbeteringen in onze werking konden integreren en verankeren.

Zo hebben we hard gewerkt rond het zorgafstemming. Zo merkten we dat we te weinig af wisten van het levensverhaal van onze bewoners en daar hebben we samen met de medewerkers die dagelijks in de zorg staan, extra aandacht aan gegeven. Dat zo’n zaken door de medewerkers zelf gebeuren is enorm belangrijk. Het zijn zij die de organisatie helpen groeien en beter maken.

En dat steeds in wisselwerking met de bewoners. We hebben hen regelmatig bevraagd over wat zij willen, wat zij belangrijk of net minder belangrijk vinden in ‘een goede zorg’. Die elementen werden dan ingebed in de dagplanning en/of bepaalde procedures. Een regelmatige evaluatie zorgde ervoor dat er ook snel kon bijgestuurd worden indien nodig. Het is een systeem dat voortdurend in beweging is en waarbij de inbreng van alle betrokkenen van onschatbare waarde is.

Weetje, het is een heel boeiend en bijzonder intensief traject geweest dat zonder de onwrikbare volharding en de tomeloze inzet van onze coördinatoren en medewerkers nooit tot dit prachtig resultaat geleid zou hebben.  De erkenning van dit certificaat doet ongelooflijk deugd en geeft, zeker na het moeilijke voorbije jaar, zoveel energie!

En we gaan zeker aan de slag met de verbeterpunten uit het rapport maar we hebben ook geleerd dat we fier en tevreden mogen – ja zelfs, moeten! – zijn over de dingen die we goed doen. Kleine successen borgen en vieren, dat doen we veel te weinig. Laat ons daar maar ons eerste werkpunt van maken!”

Op de foto hierboven: 
zittend vlnr: Stijn Berton - coördinator woonzorg , Marijke Gijsemans - coördinator innovatie en ontwikkeling,  Katrien Ameye - coördinator woonzorg
staand vlnr: Frederik Huvaere - coördinator woonzorg, Nadia Boukherchoufa - coördinator woonzorg,  Tatjana Desmet - coördinator woonzorg - Hans De Clerck - directeur 
(Dominique Sette - coördinator ethiek en dementie ontbreekt op de foto)