De Lichtstraat van SAMEN Wakken is de Zorgvinding van 2022!

Woensdag 21 september is het Werelddag Dementie. Naar aanleiding van deze bijzondere dag deden In4care vzw en Alzheimer Liga Vlaanderen een oproep om innovatieve oplossingen in te dienen die de zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers kunnen verbeteren. Uit de 33 inzendingen koos een divers samengestelde jury van ervaringsdeskundigen, experten, innovatiecoaches... de "Lichtstraat" uit tot laureaat van de Zorgvinding 2022. De laureaat ontvangt van Alzheimer Liga Vlaanderen €10.000 én een coachingstraject door In4care vzw om hun Zorgvinding verder uit te werken en zo ook voor andere zorgorganisaties beschikbaar te maken.


Naar aanleiding van de Werelddag dementie deden In4care vzw en Alzheimer Liga Vlaanderen een brede oproep aan zorginstellingen allerhande om innovatieve oplossingen (zorgvindingen) in te dienen die de zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers kunnen verbeteren.

Niet minder dan 33 inzendingen kwamen binnen op de redactie van In4Care in de vorm van korte video’s. Een divers samengestelde jury (ervaringsdeskundigen, experten, innovatiecoaches...) evalueerde deze inzendingen en daaruit ontstond een shortlist van 7 finalisten. De inzendingen waren zeer divers en de jury was erg onder de indruk van het enthousiasme van de indieners met een groot hart voor de zorg en de mens met dementie.

De jury koos voor de 'Lichtstraat' van WZC SAMEN Campus Wakken als laureaat van de Zorgvinding 2022.  Het filmpje van de laureaat evenals van de andere 6 finalisten kan u vinden op www.in4care.be/zorgvinding

Als laureaat ontvangt WZC SAMEN Campus Wakken van Alzheimer Liga Vlaanderen €10.000 én een coachingstraject door In4care vzw om hun Zorgvinding verder uit te werken en zo ook voor andere zorgorganisaties beschikbaar te maken.

De lichtstraat is een eenvoudige oplossing waarbij door een combinatie van ledstrips en geleidende latten bewoners met dementie geholpen worden bij dwaalgedrag, desoriëntatie en nachtelijke bewegingen. Dit product op zich is niet uniek maar de manier waarop het door de zorgmedewerkers in WZC SAMEN wordt ingezet is dat des te meer.

De inzet van de indieners om hun bewoners met dementie maximale autonomie te gunnen (in tegenstelling tot fixatie) en de passie waarmee dit idee werd uitgewerkt hebben de jury erg getroffen. Met eenvoudige middelen en heel wat kennis werden varianten van de lichtstraat gebouwd met een bepaald doel (geleiding, indirecte verlichting, dag-nacht ritme, oriëntatie).

De jury is van mening dat dit idee makkelijk, snel en op een betaalbare manier bruikbaar is in vele zorginstellingen en dat met de hulp van In4Care coaching een wezenlijke impact kan worden gecreëerd. Daarbij is met name niet het materiaal maar de opgedane kennis en ervaring cruciaal.

 

Nico De fauw, CEO In4care vzw: Wanneer we spreken over innovatie dan denkt men bijna automatisch aan technologieën als Artificiële Intelligentie, Virtual Reality, apps of andere complexe oplossingen. Het is net daarom dat vele zorgorganisaties niet goed weten hoe innovaties te kiezen, implementeren en er intern het nodige draagvlak voor te vinden. De laureaat van de Zorgvinding 2022 is echter een heel mooi voorbeeld van een oplossing die van op de werkvloer (bottom-up) door de medewerkers is geïnitieerd, uitgewerkt en geïmplementeerd.  Ontstaan vanuit een concrete nood en die nu zowel de bewoner met dementie, de mantelzorger als medewerkers op een fantastische manier ondersteunt. We gaan er met het In4care-team de komende periode voor zorgen dat deze oplossing en methodiek verspreid kan worden binnen Vlaamse welzijns -en zorgsector.

Rudy Poedts, directeur Alzheimer Liga Vlaanderen:  Het was een aangename verrassing dat er voor het thema dementie meer dan 30 inzending waren. Ook bij diegenen die de shortlist niet gehaald hebben, vonden we schitterende ideeën terug. We zijn ervan overtuigd dat sommige projecten zeker nog zullen worden opgepikt en zo de weg naar realisatie zullen vinden. Gezien meer dan 70% van mensen met dementie nog thuis worden opgevangen, hopen we van harte dat de ‘Lichtstraat’ ook daar een toepassing kan vinden. Alzheimer Liga Vlaanderen is super trots dat deze Zorgvinding dementie mee gekozen werd door de Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie en mantelzorgers. Zingeving en betrokkenheid zijn waarden die we als organisatie hoog in het vaandel dragen.

Inke Urbain, coördinator ethiek en dementie WZC SAMEN Campus Wakken: Ik ben bijzonder blij en dankbaar met de prijs en de erkenning voor de Lichtstraat. Het is een eenvoudig systeem maar de impact ervan is heel groot. Door de Lichtstraat te gebruiken bij mensen met dementie die angstig of onrustig zijn kunnen we hun gedrag ombuigen met positieve gevolgen voor zichzelf en voor hun omgeving. En dit op een zorgethische manier, met een maximaal behoud van hun vrijheid en autonomie. 
Ik ben ook blij dat ik vanuit onze organisatie de kans en het vertrouwen gekregen heb om dit initiatief te nemen. Op die manier kan ik mijn expertise inzetten om het goede te doen voor onze bewoners en dat is een fantastisch gevoel! 

We kijken ernaar uit om samen met In4Care en met de Stichting Altzheimer de Lichtstraat te professionaliseren en beschikbaar te maken voor een breed publiek, ook in ziekenhuizen en in de thuissituatie.