Een nieuwe woonzorgsite voor vzw Samen Campus Wakken

Zoals vorig jaar bij de oprichting van vzw Samen is voorzien, wordt begin mei 2021 gestart met de bouw van een gloednieuw woonzorgcentrum op de bestaande site in Wakken. Deze nieuwbouw wordt het visitekaartje voor het naadloze zorgverhaal op maat van elke oudere. Het biedt extra kansen om de bestaande dienstverlening te verbreden en te verdiepen en zo het aanbod van professionele thuiszorg tot permanente opvang waar te maken.


Gefaseerd werken

De werken zijn in drie fases opgedeeld, waarbij telkens een deel van het bestaande gebouw afgebroken wordt en vervangen door een gedeelte nieuwbouw.
In de eerste fase, die start begin mei, wordt een deel van de D-vleugel van het voormalige Onze Lieve Vrouw van Lourdes WZC ontruimd en gesloopt. In nauwe samenspraak met de familieleden wordt een gepaste oplossing gezocht voor de 36 betrokken bewoners.

Opvang van de bewoners

De families van deze bewoners worden persoonlijk uitgenodigd om toelichting te krijgen over de opvangmogelijkheden. Dit kan op een andere afdeling zijn in het eigen WZC, binnen de fusie in het WZC van Tielt of in een andere voorziening van de GVO Woonzorggroep.
Samen met de sociale dienst krijgen zij de kans om te bekijken en te beslissen wat voor hun familielid de beste optie is. Gedurende het volledige traject blijven wij in nauw contact met alle betrokken families en zullen we ervoor zorgen dat de bewoners in de beste omstandigheden opgevangen kunnen worden.

Heroriëntering van het zorgaanbod

De realisatie van de nieuwbouw past in de reorganisatie en heroriëntering van het volledige zorgaanbod van Samen vzw in Wakken en Tielt. In dit aanbod zullen we op elke zorgvraag een passend antwoord kunnen bieden, gaande van thuiszorg en thuiszorgondersteunende initiatieven tot tijdelijke en permanente residentiële zorg.
Dit impliceert dus dat binnen enkele jaren nieuwe afdelingen zullen ingericht en uitgebaat worden zowel op de site Wakken als Tielt.  Zo komt er in Wakken een centrum voor dagverzorging en palliatieve dagverzorging, een oriënterend kortverblijf,…
Ook Tielt krijgt een gloednieuwe vestiging tegen eind 2024. Momenteel is de studie lopende om met de betrokken partijen tot een doordacht masterplan te komen.

Groei in aanbod en personeel

In geen geval betekent deze herstructurering een afbouw van wooneenheden, noch van personeel.
Wel integendeel, tegen eind 2024 zullen er 260 wooneenheden uitgebaat worden -tegenover de huidige 220-, verdeeld over 130 in Tielt en 130 in Wakken. Deze uitbreiding en de verruiming van het zorgaanbod betekenen sowieso een aanzienlijke toename van het aantal jobs.

Medewerkers aan zet

We grijpen de start van de werkzaamheden aan om deze reorganisatie voor te bereiden en de lijnen voor de toekomst nu al uit te zetten.
Daarom zullen in de loop van de maand januari alle medewerkers van Wakken en Tielt in een persoonlijk gesprek uitgenodigd worden om hun voorkeursafdeling op te geven.
In functie van de persoonlijke voorkeur en expertise van de medewerkers zullen zo’n 20 medewerkers tijdelijk -gedurende de periode van de werken- tewerkgesteld worden in het WZC in Tielt, in het thuiszorgconcept Cape of Integra of in een WZC van de woonzorggroep GVO.
Daarna zal iedereen zijn vaste plaats innemen en zullen we de bijkomende aanwervingen voorzien.

We laten niemand los…

Eer het zover is, wacht ons een lastige periode. We zijn er ons wel degelijk van bewust dat we enkele jaren doorheen de zure appel zullen moeten bijten. De realisatie van zo'n nieuwbouwproject zal heel wat energie en doorzettingsvermogen vragen van iedereen die erbij betrokken is.
Maar we hebben dit jaar al meer dan ooit getoond dat ‘samen sterk’ binnen Samen vzw geen holle leuze is. We komen hier samen door en aan het einde van de rit wacht er ons een bijzonder mooie toekomst, met prachtige gebouwen, een fijne werkomgeving en fantastische faciliteiten voor onze bewoners en cliënten.

Benieuwd hoe de nieuwbouw er zal uitzien?
Bekijk hier het filmpje!

Beelden: © VK Architects & Engineers