Woonzorggroep GVO kiest voor Qualicor Europe als partner voor de implementatie van hun kwaliteitssysteem

Op vrijdag 2 september ondertekenen Woonzorggroep GVO en Qualicor Europe de samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie van het kwaliteitssysteem in de tien woonzorgcentra van GVO. De komende jaren wil Woonzorggroep GVO de integrale kwaliteitswerking professionaliseren en zo het leven en wonen van de bewoners én het werken van/voor de medewerkers verbeteren. Met Qualicor Europe kiest GVO voor een professionele en ervaren partner die gelooft in dezelfde positieve benadering van kwaliteitsverankering en de ambities voor de toekomst kracht kan bijzetten.


Nood aan continue verbeteringen
De sector van de ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Niet in het minst door het schrijnend tekort aan zorgverleners. “Deze schaarste kan gevolgen hebben voor de kwaliteit en veiligheid van zorg”, zegt Els De Volder, Directeur Zorg & Kwaliteit bij Woonzorggroep GVO. “Er is minder ruimte om nieuwe medewerkers een uitgebreide inwerkperiode te gunnen. De zorg voor onze bewoners wordt intensiever en moeilijker waardoor er hogere eisen gesteld worden aan de vakkennis en professionaliteit van medewerkers. De blijvende dreiging van covid en andere infectieziekten vraagt om een gecoördineerd plan van aanpak en protocollen die door iedereen gekend zijn. Dat er fouten in het zorgproces sluipen zal nooit helemaal vermijdbaar zijn, maar deze (bijna-)incidenten moeten een leereffect hebben en aanleiding geven tot continue verbetering.

Focus op individu en keuzevrijheid
In deze uitdagingen mogen we nooit de eigenheid van een woonzorgcentrum uit het oog verliezen. Hoewel het een collectieve woonvorm is, waar bewoners en families kwaliteit en continuïteit van zorg mogen verwachten, staat het individu centraal en willen we een thuisvervangend leefomgeving zijn. Ondanks hun fysieke en cognitieve beperkingen betrekken we bewoners maximaal  in keuzes omtrent alle aspecten van wonen en leven. De focus ligt op beleven, samen-leven binnen en buiten de muren van het woonzorgcentrum en niet op de beperkingen die de zorgbehoeften met zich meebrengen. De kwaliteitsprocessen mogen daarom niet op het voorplan staan, maar zijn de grondslag van ons handelen,” aldus Els De Volder.

Een integrale kwaliteitsbenadering
Woonzorggroep GVO wil de komende jaren het kwaliteitssysteem in haar 10 woonzorgcentra professionaliseren en  benoemt hiervoor 5 bouwstenen:

  • de ontwikkeling van een documentbeheersysteem voor procedures en werkinstructies,
  • de invoering van een digitaal incident- en klachtenmeldsysteem (beide ism Infoland),
  • de uitbouw van een eigen centraal trainingscentrum,
  • de implementatie van een intern toetsingsysteem
  • het versterken van een veiligheidscultuur waardoor continue verbetering actief op de agenda staat.

De afgelopen twee jaar werden hiertoe een aantal noodzakelijke voorbereidingen getroffen op vlak van IT. Zo besliste de Raad van Bestuur om de on-premise dataservers naar de cloud te migreren en in te tekenen op het nieuw cloud-based bewonersdossier Into.Care van Corilus.

Voor de invoering van al deze processen kunnen de autonome woonzorgcentra rekenen op de ondersteuning van de centrale diensten in het GVO-hoofdkantoor te Kortrijk.

Doordachte keuze voor Qualicor Europe
Tijdens de implementatie van dit kwaliteitssysteem gaat Woonzorggroep GVO in zee met Qualicor Europe, de expert-partner op het gebied van excellente kwaliteitszorg, -borging en accreditatie in de gezondheidszorg. Rita Barilla, Gedelegeerd bestuurder: ‘We willen niet alleen de huidige en toekomstige bewoners en families garanties geven op kwalitatieve en veilige zorg maar ook potentiële medewerkers aantrekken door een aanpak die bewijst dat gastvrije en professionele zorg hand in hand gaan. Een periodieke doorlichting door een onafhankelijke en externe partij is noodzakelijk om geen bias te hebben en de lat op vlak van kwaliteit, veiligheid en bewonersparticipatie hoog te leggen’.

Hoewel het Qualicor Europe programma internationaal erkend is, staat het volledig op maat voor de ouderenzorg in Vlaanderen. Het biedt de structuur en begeleiding om de ambitie van warme en professionele zorg in het dagelijks werk structuur en vorm te geven. Én te borgen hoe wij de zorg aan onze bewoners kunnen blijven verbeteren. Qualicor Europe helpt ons het kwaliteitssysteem neer te zetten vanuit de drie rollen die onze medewerkers iedere dag vervullen. De zorgkundige als:

  • Mens, vanuit het holistisch perspectief: “Wat is voor u belangrijk?”
  • Professional, vanuit de professionele ontwikkeling: “Ik beheers de kneepjes van het vak.”
  • Student, vanuit het methodisch werken: “Ik weet hoe wij het morgen samen nog beter kunnen doen.”

Waardering en passie als motor voor kwaliteitswerking
Dit gebeurt op een waarderende manier zowel tijdens de begeleiding als bij de externe toetsen, die resulteren in een accreditatie. Qualicor Europe heeft hiermee positieve ervaringen. Ellen Joan van Vliet, CEO Qualicor Europe: “Door te starten vanuit passie en trots spreek je het werkplezier en de kracht van de medewerkers én de organisatie aan. Eerst focussen op wat je goed doet, geeft energie op de plaatsen waar je wilt verbeteren. Onze senior adviseurs en auditoren zijn bekend in de wereld van de ouderenzorg en kunnen zo het goede gesprek met de medewerkers aangaan.” Ellen Joan sluit af met: “Wij herkennen ons in de ambitie van Woonzorggroep GVO en zijn daarom ook zeer verheugd met de samenwerking. Wij kijken uit naar mooie resultaten!”

Foto ondertekening v.l.n.r.: Els De Volder, directeur zorg en kwaliteit Woonzorggroep GVO; Rita Barilla, CEO Woonzorggroep GVO en Ellen Joan van Vliet, CEO Qualicor Europe