Woonzorggroep GVO zet in op Zorgzame Buurten

Op dinsdag 1 maart gaan in Vlaanderen en Brussel 119 projecten van start om van hun buurt een Zorgzame Buurt te maken. Met dit initiatief zet Minister van Welzijn Wouter Beke in op buurten waar jong en oud in harmonie samenleven en zich goed en geborgen voelen en waar participatie en samenwerking ervoor zorgen dat iedereen comfortabel in z'n vertrouwde buurt kan (blijven) wonen. In drie van deze projecten in West-Vlaanderen bouwt Woonzorggroep GVO samen met diverse lokale partners mee aan deze doelstelling. Met onze deelname aan de Zorgzame Buurten in Wakken (Zorgdorp Wakken), Oostende (Jonge helpers in het Westerkwartier) en Wingene (Metgezellen) willen wij als woonzorgpartner ons engagement ten aanzien van de omgeving opnemen en onze kennis en expertise in ouderenzorg delen zodat de ganse buurt er beter van kan worden.


Op elke vraag, een passend antwoord

Woonzorggroep GVO zet al geruime tijd in op een sterke lokale verankering in de buurten waar onze woonzorgcentra gevestigd zijn. Als woonzorgknooppunten staan we ten dienste van alle ouderen en hun omgeving. Op elke zorgvraag zoeken we het meest passende antwoord, ongeacht of zich dit binnen of buiten de muren van onze woonzorgcentra bevindt. De samenwerking met andere zorgorganisaties en het delen van specifieke kennis en expertise zijn cruciaal om aan elke persoon de beste oplossing te bieden.

Drie projecten, drie engagementen

Woonzorggroep GVO engageert zich als trekker of als partner in drie goedgekeurde projecten van Zorgzame Buurten in West-Vlaanderen:

  • - Zorgdorp Wakken, waar het woonzorgcentrum SAMEN Wakken samen met de gemeente en lokale zorgactoren een antwoord willen formuleren op vragen en bezorgdheden op het vlak van welzijn, wonen, zorg en veiligheid in Wakken. 
  • - Metgezellen in Wingene. De gemeente Wingene, scholengroep Driespan, SAAMO, WZC Amphora en WZC Het Laar slaan de handen in elkaar om een sterke en zorgzame buurtwerking op te zetten in Wingene centrum. Met de aanstelling van een buurtzorgregisseur als brugfiguur tussen buurtbewoners, zorgorganisaties en verenigingen wil men de levenskwaliteit en sociale cohesie versterken.
  • - Jonge helpers in het Westerkwartier in Oostende. In dit project bundelen stad Oostende, CM, WZC Elisabeth aan Zee en kleinere lokale zorgpartners de krachten om in deze diverse wijk "jonge" mantelzorgers te detecteren en te ondersteunen. Daarnaast worden verschillende verbindingsplaatsen gecreëerd waar ruimte is voor ontmoeting en interactie.

Rode draad = samen sterker

Met onze participatie in deze drie uiteenlopende en veelbelovende projecten zetten we de deuren van onze woonzorgcentra en onze werking nog wijder open. Enerzijds om zelf naar buiten te treden en actief onze rol en engagement in de buurt op te nemen en anderzijds om de drempel naar onze diensten en ons zorgaanbod te verlagen. We willen onze kennis en ervaring inzetten waar mensen/ouderen die nodig hebben, ook thuis, in hun eigen omgeving. Want samen staan we sterker en kunnen we op elke vraag het gepaste antwoord geven. Verenigingen, (zorg)organisaties, buurtbewoners, enz. bundelen de krachten om plaatsen te creëren waar mensen goed en gelukkig samenleven en zorgen voor mekaar. 

Zorgzame Buurten dus, en daar werken alle voorzieningen van Woonzorggroep GVO graag aan mee!