Woonzorggroep GVO zet krijtlijnen uit voor beleid van volgende jaren

Woonzorggroep GVO vernieuwt. Sinds begin deze maand is mevrouw Rita Barilla de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de groep. Ze volgt daarmee de heer Bernard Bruggeman op, medestichter van de groep, die de afgelopen 25 jaar aan het roer van de organisatie stond. GVO is in die tijd uitgegroeid tot een netwerk van 10 zorgcentra in West-Vlaanderen. 1300 medewerkers staan dagelijks garant voor kwaliteitsvolle en gastvrije zorg. De groep investeerde het afgelopen decennium 200 miljoen euro in moderne zorginfrastructuur en startte onlangs met de bouw van een nieuw hoofdkantoor in Kortrijk.


De ouderenzorg is echter voortdurend in beweging en maakt geen gemakkelijke tijden door. Denk maar aan de coronacrisis die sinds maart de wereld in haar greep houdt, het imago van de sector die geen goede beurt maakt, het blijvend tekort aan zorgpersoneel en de ondermaatse financiering.

 

Nieuwe impulsen voor het beleid

De nieuw gedelegeerd bestuurder wil daarom het beleid van de groep nieuwe impulsen geven om de uitdagingen aan te gaan. Speerpunten worden o.a. de verdere professionalisering van de organisatie, het ontwikkelen van ‘leiderschap’ op alle niveaus, inzetten op participatie van bewoners en familie aan het beleid , technologische innovaties zinvol ten dienste stellen van zorgvragers en het breder bekend maken van het merk GVO en de waarden van de organisatie. Dat alles moet er voor zorgen dat ‘zorg geen zorg hoeft te zijn’ en dat het imago van de ouderenzorg in positieve zin verandert.

Rita Barilla, gedelegeerd bestuurder van Woonzorggroep GVO: “De waarden die aan de basis liggen van onze organisatie blijven onverminderd de leidraad: gastvrije zorg, zorg-ethisch handelen en professionaliteit. Ik wil de heer Bruggeman danken voor het overdragen van een beginselvaste en stevige organisatie. Willen we de uitdagingen waar onze organisatie, en de sector in het algemeen, voor staat, goed aanpakken dan zullen we zowel de interne organisatie verder moeten versterken, innovaties in de zorgsector aanwenden om onze dienstverlening verder te verbeteren én, er voor zorgen dat de zorgvrager én de familie kunnen participeren aan het beleid. Tot slot moeten we ons als groep beter kenbaar maken naar de ouderen en hun familie en ons als aantrekkelijke werkgever te profileren.”

Bernard Bruggeman voegt hier aan toe: “De afgelopen 25 jaar waren heel boeiende jaren waar ik met veel plezier en voldoening op terugkijk. Maar het werk is verre van af. De ouderenzorg in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. De coronacrisis heeft deze uitdagingen heel scherp gesteld. Zowel de Vlaamse als de Federale overheden zeggen in hun begrotingen nieuwe budgetten toe aan de hele sector. Cruciaal zal echter de manier worden waarop deze en toekomstige budgetten aangewend zullen worden. De uitdagingen nopen de hele ouderenzorg tot intense samenwerkingen tussen verschillende zorgverstrekkers in de buurt van de zorgvrager en steeds aangepast aan de evoluerende situatie van die zorgvrager. Dat vraagt coördinatie, begeleiding en vraag-gestuurd werken.  En dus een aangepaste financieringsvorm om dit toekomstbeeld gestalte te geven.”

 

Nieuwe visuele identiteit

De afgelopen maanden werd gewerkt aan het ontwikkelen van een visuele identiteit die past bij een sterk, maar eerder onbekend, merk. Het leidde tot een nieuwe huisstijl en een volledig vernieuwde website volledig in lijn met de waarden en ambities van de groep.

Die nieuwe huisstijl straalt warmte én professionaliteit tegelijkertijd uit. Ze zet GVO neer als een ‘quality label’ dat voor de zorginstellingen van de groep extra credibiliteit en autoriteit creëert. Dit terwijl de verscheidenheid van de verschillende zorgvoorzieningen uit de groep behouden blijft.

De nieuwe website, www.woonzorggroepgvo.be , weerspiegelt het “vraag-gestuurde” karakter van het zorgbeleid. Het volstaat niet meer om een zorgbehoevende te laten weten wat de zorginstellingen kunnen aanbieden. De concrete en wisselende zorgvraag van de persoon staat centraal. De geboden oplossing komt ofwel vanuit het ruime dienstenaanbod van de woonzorggroep GVO of vanuit één van de vele samenwerkingen met externe partners (zoals Familiehulp) die de woonzorggroep aangegaan is.

Rita Barilla hierover: “Een sterke visuele identiteit is een belangrijk element in het naar buiten brengen van alle mooie en positieve zaken binnen onze organisatie. Het moet ons helpen om nieuwe medewerkers aan te trekken en het imago van de ouderenzorg te verbeteren.”

In eenzelfde beweging veranderen 2 zorginstellingen ook van naam. ‘Maria Ter Ruste’ in Zwevezele wordt ‘Het Laar’ en ’Sint Elisabeth’ in Oostende wordt ‘Elisabeth aan Zee’. Vorig jaar veranderde ‘Sint Vincentius’ in Meulebeke haar naam al naar ‘De Zonnewende’.