Woonzorgknooppunt


Uw gids doorheen het zorglandschap

Om u optimaal te kunnen helpen, werken wij met cliëntgerichte woonzorgknooppunten. Dit betekent dat we, vanuit de woonzorgvoorzieningen en vanuit onze ervaring en expertise in residentiële zorg, u en uw omgeving ook ondersteunen in uw thuissituatie.

Elke voorziening binnen Woonzorggroep GVO neemt in haar eigen regio de rol als zorgtrajectbegeleider op. De medewerkers van de sociale diensten beluisteren uw vragen, verzuchtingen en noden en gaan samen met u en uw omgeving op zoek naar de meest geschikte oplossing.
Die oplossing hoeft niet noodzakelijk meteen de verhuis naar een woonzorgcentrum te zijn. In nauwe samenwerking met andere zorgorganisaties bekijken we hoe we uw concrete situatie kunnen verbeteren. Er zijn heel wat mogelijkheden om u te helpen zo lang en goed mogelijk te functioneren in uw eigen leefwereld. We noemen er enkele:

  • Een zinvolle dagbesteding in een dagverzorgingscentrum
  • Een tijdelijke opvang in een centrum voor kortverblijf
  • Thuisverpleging, gezinszorg,..
  • Specifieke informatie of ondersteuning bij (beginnende) dementie

Ook met kleine dingen, zoals maaltijden-aan-huis of komen eten in een van onze bistro’s, kunnen wij voor u een groot verschil maken. 
Uw noden en wensen zijn de leidraad om een aanbod aan zorg en ondersteuning samen te stellen zodat u gerust en gelukkig oud kan worden.

 
Andere zorgoplossingen

Medewerkers en vrijwilligers
GVO, Kortrijk
Maaltijden
GVO, Kortrijk