Corona update


Woonzorggroep GVO heeft gekozen voor een ‘bezoekregeling met inspraak van bewoners en familie’ in haar 10 woonzorgcentra. Op geregelde tijdstippen en onder invloed van de richtlijnen van de overheid evalueren we de situatie en gaan we in overleg met de bewoners en hun familie. Op die manier krijgt iedereen meer duidelijkheid.

Corona dwingt ons om onze zorgverantwoordelijkheid voor onze ouderen heel ernstig te nemen. We streven hierbij naar het beste evenwicht tussen veiligheid en welzijn met participatie van de verwanten.

Eigen richtlijnen conform de overheidsrichtlijnen
In ons beleid houden we altijd rekening met de Corona-richtlijnen van de overheid voor woonzorgcentra en met het welzijn en welbevinden van onze bewoners, medewerkers, families en mantelzorgers. Dankzij onze waterdichte procedures en effectieve richtlijnen houden we controle op de situatie.

Maximale veiligheid en normaliteit
Veiligheid blijft een absolute prioriteit. Daarnaast brengen we onze filosofie van gastvrijheid graag maximaal in de praktijk. Ondertussen kunnen we al wat meer contact hebben, liefst in de buitenlucht, maar voorzichtigheid blijft steeds geboden. We zijn blij dat bewoners terug wat meer vrijheid kunnen hebben en dat we wat meer bezoek kunnen toelaten. Het doet deugd om stappen in de goede richting te zetten, al zullen we nog heel wat geduld moeten oefenen alvorens alles terug normaal wordt en we onze deuren weer wagenwijd open kunnen zetten.

Inspraak voor bewoners en familie
Bewoners en hun familie krijgen inspraak tijdens de evaluatiemomenten. Er is ruimte voor overleg en vragen. De afspraken omtrent handhygiëne, mondmaskers, ed zijn ondertussen goed ingeburgerd en worden goed opgevolgd. We blijven kort op de bal spelen om een kader te scheppen dat duidelijk is voor iedereen.

Hebt u vragen of is iets niet duidelijk?
Neem contact op met de coördinator van de afdeling waar u of uw familielid verblijft.